Twój koszyk jest pusty ...
» Polityka prywatności

Kontakt

 • Gospodarstwo Zielarskie - Wróbel
  Gołoty 37, 86-260 Unisław
  NIP: 875-100-78-28
 • E-mail:biuro@ziolawrobel.pl
 • Telefon889576729
 • Godziny działania sklepucodziennie 9.00 - 16.00,

Polityka prywatności

Ochrona danych osobowych, postanowienia końcowe:

 1. Zamawiający dokonując zamówienia w Sklepie internetowym proszony jest o wyrażenie zgody na wykorzystanie przez Sprzedającego jego danych osobowych dla potrzeb wykonania umowy sprzedaży i realizacji dostawy zamówionych produktów, na warunkach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r., Nr 133 poz. 883 z późn. zm.).

 2. Każdy z zamawiających ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla potrzeb wykonania umowy sprzedaży oraz realizacji dostawy.

 3. Sprzedający gromadzi i przetwarza dane osobowe zamawiających zgodnie z obowiązkiem wynikającym z §2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia z dnia 14 marca 2008 r. w sprawie warunków sprzedaży wysyłkowej produktów leczniczych wydawanych bez przepisu lekarza (Dz. U. 2008, Nr 60, poz. 373). Każdy z zamawiających ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla potrzeb wykonania umowy sprzedaży o realizacji dostawy.

 4. Zamawiający może także dodatkowo wyrazić zgodę na dostarczanie mu za pomocą poczty elektronicznej informacji o charakterze promocyjnym i marketingowym dot. zmian w ofercie Sklepu internetowego, na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej (newsletter). Zgoda ta jest udzielana przez zamawiającego poprzez odznaczanie odpowiedniej opcji na formularzu zgłoszeniowym. Jednocześnie z wyrażeniem zgody na otrzymywanie takich informacji, zamawiający wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie i celu innym niż wynikający z Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia z dnia 14 marca 2008 r. w sprawie warunków sprzedaży wysyłkowej produktów leczniczych wydawanych bez przepisu lekarza (Dz. U. 2008, Nr 60, poz. 373).

 5. Zamawiający może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania informacji newsletter.

 6. Korzystający ze sklepi internetowego wyraża zgodę na używanie plików Cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Jeżeli korzystający ze strony nie wyraża zgody na korzystanie z plików Cookies, może w każdej chwili zmienić ustawienia swojej przeglądarki.

 7. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego (t. jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 121 z późn. zm.), ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1422), a w odniesieniu do konsumentów również Ustawy o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz.827).

 8. Sprzedający jest uprawniony do wprowadzania zmian do niniejszego regulaminu. W przypadku wprowadzenia zmian do niniejszego regulaminu, użytkownik zostanie powiadomiony z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem przed dniem wejścia w życie zmian (odpowiednia informacja o zmianach w regulaminie zostanie umieszczona na stronie www Sklepu internetowego, a użytkownicy posiadający utworzone Konto Zamawiającego otrzymają informację o zmianach w regulaminie drogą mailową.) W razie braku akceptacji zmienionego regulaminu, użytkownik ma prawo do rezygnacji z korzystania ze Sklepu internetowego i wypowiedzenia umowy o świadczenie usług. Nie wyłącza to, ani nie ogranicza prawa użytkownika do rezygnacji z korzystania ze Sklepu internetowego w każdym czasie.

 9. Treść niniejszego regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony www Sklepu internetowego.

 10. Postanowienia regulaminu należy interpretować w sposób zapewniający ich zgodność z obowiązującymi przepisami prawa.


Przejdź do strony głównej

Koszyk

Twój koszyk jest pusty ...
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl